підготовка наукових кадрів

викладачі

ВИКЛАДАЧІ

ШИШАЦЬКИЙ Андрій Володимирович

Освіта:

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”; 2009 рік; освітньо-кваліфікаційних рівень “спеціаліст”, спеціальність “Бойове застосування та управління діями частин (з’єднань із засобами зв’язку)”, диплом МО № 13647744 виданий 20.06.2009 року

Харківський національний університет радіоелектроніки; 2011 рік, освітньо-кваліфікаційних рівень “спеціаліст”, спеціальність “Телекомунікаційні системи та мережі”, диплом 12 ДСК № 216666 виданий 01.07.2011 року, 61000, м. Харків, проспект Науки, 14

Кандидат технічних наук за спеціальністю інформаційні технології (05.13.06) від 13.12.2016 року (ДК № 040313)

Напрямки досліджень:

методологічні засади інтелектуального управління засобами завадозахисту військових систем радіозв’язку

Публікаційна активність: