Освітньо-наукові програми

силабуси дисциплін

Освітньо-наукові програми

В інституті здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук за 2 спеціальностями:
255 - озброєння і військова техніка
126 - інформаційні системи та технології
Науковими керівниками та консультантами призначаються провідні фахівці, доктори та кандидати наук.
В інституті працюює спеціалізована вчена рада з захисту докторських та кандидатських дисертацій.

Освітньо-наукові програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю
126 “Інформаційні системи та технології”
255 “Озброєння та військова техніка”
Навчальний план третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю
126 “Інформаційні системи та технології”
255 “Озброєння та військова техніка”