підготовка наукових кадрів

силабуси дисциплін

Силабуси дисциплін за освітньо-науковою програмами

"126 Інформаційні системи та технології"

ОНП на 2021 рік

силабус навчальної дисципліни
“ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ"

ресурс НУОУ імені Івана Черняховського

силабус навчальної дисципліни
“ІНОЗЕМНА МОВА В НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ"

ресурс НУОУ імені Івана Черняховського

силабус навчальної дисципліни
“КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ЗБРОЙНИХ СИЛ"

ресурс НУОУ імені Івана Черняховського

силабус навчальної дисципліни
“КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНО–ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ"

ресурс НУОУ імені Івана Черняховського

силабус навчальної дисципліни
“КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ У ГАЛУЗІ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ"

ресурс НУОУ імені Івана Черняховського

силабус навчальної дисципліни
“МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВОЇ ТА НАУКОВОПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ"

ресурс НУОУ імені Івана Черняховського

силабус навчальної дисципліни
“ОСНОВИ РОБОТИ З НАУКОВИМИ ПРОЄКТАМИ ТА НАУКОМЕТРИЧНИМИ БАЗАМИ"

ресурс НУОУ імені Івана Черняховського

силабус навчальної дисципліни
“ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВОЄННОНАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ГАЛУЗІ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ"

ресурс НУОУ імені Івана Черняховського

силабус навчальної дисципліни
“ФІЛОЛСОФІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ НАУКИ"

ресурс НУОУ імені Івана Черняховського

силабус навчальної дисципліни
“ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ У ВІЙСЬКОВІЙ СФЕРІ"

силабус навчальної дисципліни
“ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ СИСТЕМИ РОЗРОБКИ ТА ПРИЙНЯТТЯ НА ОЗБРОЄННЯ (ПОСТАЧАННЯ) ЗАСОБІВ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ"

силабус навчальної дисципліни
“ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ"

силабус навчальної дисципліни
“ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ"

ОНП на 2017 рік

програма навчальної дисципліни
“ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ У ВІЙСЬКОВІЙ СФЕРІ"

програма навчальної дисципліни
“ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ СИСТЕМИ РОЗРОБКИ ТА ПРИЙНЯТТЯ НА ОЗБРОЄННЯ (ПОСТАЧАННЯ) ЗАСОБІВ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ"

програма навчальної дисципліни
“ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ"