підготовка наукових кадрів

силабуси дисциплін

Силабуси дисциплін за освітньо-науковою програмами

"126 Інформаційні системи та технології"

ОНП на 2021 рік

Обов’язкові компоненти ОНП

силабус навчальної дисципліни
“ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВОЄННОНАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ГАЛУЗІ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ"

ресурс НУОУ імені Івана Черняховського

силабус навчальної дисципліни
“ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ У ВІЙСЬКОВІЙ СФЕРІ"

Робоча програма навчальної дисципліни

силабус навчальної дисципліни
“ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ"

ресурс НУОУ імені Івана Черняховського

силабус навчальної дисципліни
“ФІЛОЛСОФІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ НАУКИ"

ресурс НУОУ імені Івана Черняховського

силабус навчальної дисципліни
“МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВОЇ ТА НАУКОВОПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ"

ресурс НУОУ імені Івана Черняховського

силабус навчальної дисципліни
“КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНО–ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ"

ресурс НУОУ імені Івана Черняховського

силабус навчальної дисципліни
“ОСНОВИ РОБОТИ З НАУКОВИМИ ПРОЄКТАМИ ТА НАУКОМЕТРИЧНИМИ БАЗАМИ"

ресурс НУОУ імені Івана Черняховського

силабус навчальної дисципліни
“ІНОЗЕМНА МОВА В НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ"

ресурс НУОУ імені Івана Черняховського

Вибіркові компоненти ОНП

силабус навчальної дисципліни
“ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ СИСТЕМИ РОЗРОБКИ ТА ПРИЙНЯТТЯ НА ОЗБРОЄННЯ (ПОСТАЧАННЯ) ЗАСОБІВ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ"

Робоча програма навчальної дисципліни

силабус навчальної дисципліни
“КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ЗБРОЙНИХ СИЛ"

ресурс НУОУ імені Івана Черняховського

силабус навчальної дисципліни
“ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ"

Робоча програма навчальної дисципліни

силабус навчальної дисципліни
“ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ"

Робоча програма навчальної дисципліни

силабус навчальної дисципліни
“КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ У ГАЛУЗІ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ"

ресурс НУОУ імені Івана Черняховського

силабус навчальної дисципліни
“ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ"

Робоча програма навчальної дисципліни

силабус навчальної дисципліни
“ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ СИСТЕМИ РОЗРОБКИ ТА ПРИЙНЯТТЯ НА ОЗБРОЄННЯ (ПОСТАЧАННЯ) ЗАСОБІВ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ"

Робоча програма навчальної дисципліни

силабус навчальної дисципліни
“КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ У ГАЛУЗІ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ"

ресурс НУОУ імені Івана Черняховського

силабус навчальної дисципліни
“ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ"

Робоча програма навчальної дисципліни

ОНП на 2017 рік

програма навчальної дисципліни
“ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ У ВІЙСЬКОВІЙ СФЕРІ"

програма навчальної дисципліни
“ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ СИСТЕМИ РОЗРОБКИ ТА ПРИЙНЯТТЯ НА ОЗБРОЄННЯ (ПОСТАЧАННЯ) ЗАСОБІВ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ"

програма навчальної дисципліни
“ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ"

"255 - озброєння та військова техніка"

ОНП на 2021 рік

Обов’язкові компоненти ОНП

силабус навчальної дисципліни
“КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ"

ресурс НУОУ імені Івана Черняховського

силабус навчальної дисципліни
“ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВОЄННОНАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У СФЕРІ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ"

ресурс НУОУ імені Івана Черняховського

силабус навчальної дисципліни
“ОСНОВИ МОДЕЛЮВАННЯ У СФЕРІ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ"

ресурс НУОУ імені Івана Черняховського

силабус навчальної дисципліни
“ФІЛОЛСОФІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ НАУКИ"

ресурс НУОУ імені Івана Черняховського

силабус навчальної дисципліни
“СУЧАСНА ПЕДАГОГІЧНА РИТОРИКА"

ресурс НУОУ імені Івана Черняховського

силабус навчальної дисципліни
“МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ ВІЙСЬКОВІЙ ШКОЛІ"

ресурс НУОУ імені Івана Черняховського

силабус навчальної дисципліни
“ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ"

ресурс НУОУ імені Івана Черняховського

силабус навчальної дисципліни
“ІНОЗЕМНА МОВА В НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ"

ресурс НУОУ імені Івана Черняховського

Вибіркові компоненти ОНП

силабус навчальної дисципліни
“ОСНОВИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ"

ресурс НУОУ імені Івана Черняховського

силабус навчальної дисципліни
“ОСНОВИ ТЕОРЕТИЧНИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗАСТОСУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ОВТ"

ресурс НУОУ імені Івана Черняховського

силабус навчальної дисципліни
“ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ СИСТЕМИ РОЗРОБКИ ТА ПОСТАНОВКИ НА ВИРОБНИЦТВО ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ"

Робоча програма навчальної дисципліни

силабус навчальної дисципліни
“РЕАЛІЗАЦІЯ ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ПОЛІТИКИ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ"

ресурс НУОУ імені Івана Черняховського

силабус навчальної дисципліни
“СУЧАСНІ МЕТОДИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ"

ресурс НУОУ імені Івана Черняховського

силабус навчальної дисципліни
“ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ СИСТЕМИ РОЗРОБКИ ТА ПОСТАНОВКИ НА ВИРОБНИЦТВО ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ"

Робоча програма навчальної дисципліни

силабус навчальної дисципліни
“МЕТОДИ ВОЄННО-ПРИКЛАДНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА МОДЕЛЮВАННЯ, ПРИКЛАДНІ ПАКЕТИ (ПРОГРАМИ)"

ресурс НУОУ імені Івана Черняховського

силабус навчальної дисципліни
“ОСНОВИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ТА ЇХ ОПТИМІЗАЦІЯ"

ресурс НУОУ імені Івана Черняховського

силабус навчальної дисципліни
“ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ СИСТЕМИ РОЗРОБКИ ТА ПОСТАНОВКИ НА ВИРОБНИЦТВО ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ"

Робоча програма навчальної дисципліни