підготовка наукових кадрів

стейкхолдери

РЕЦЕНЗІЇ-ВІДГУКИ


126 - інформаційні системи та технології
РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК
на освітньо-наукову програму «Інформаційні системи та технології» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 126 - інформаційні системи та технології Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України

Департамент військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України

РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК
на освітньо-наукову програму «Інформаційні системи та технології» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 126 - інформаційні системи та технології Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України

Командування військ зв'язку та кібербезпеки Збройних Сил України

РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК
на освітньо-наукову програму «Інформаційні системи та технології» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 126 - інформаційні системи та технології Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України

Департамент військової освіти та науки Міністерства оборони України

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ СТЕЙКХОЛДЕРІВ
на освітньо-наукову програму «Інформаційні системи та технології» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 126 - інформаційні системи та технології Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України

Платформа GOOGLE форми

РЕЦЕНЗІЇ-ВІДГУКИ


255 - озброєння та військова техніка
РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК
на освітньо-наукову програму «Озброєння та військова техніка» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 255 - озброєння та військова техніка Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України

Департамент військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України

РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК
на освітньо-наукову програму «Озброєння та військова техніка» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 255 - озброєння та військова техніка Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України

Головне управління з організації виробництва боєприпасів та будівництва споруд спеціального призначення

РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК
на освітньо-наукову програму «Озброєння та військова техніка» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 255 - озброєння та військова техніка Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України

Департамент військової освіти та науки Міністерства оборони України