підготовка наукових кадрів

стейкхолдери

СТЕЙКХОЛДЕРИ

РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК
на освітньо-наукову програму «Інформаційні системи та технології» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 126 - інформаційні системи та технології Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України

Департамент військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України

РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК
на освітньо-наукову програму «Інформаційні системи та технології» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 126 - інформаційні системи та технології Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України

Командування військ зв'язку та кібербезпеки Збройних Сил України