СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА

З 1998 року в інституті діє спеціалізована вчена рада з присудження вчених ступенів доктора технічних наук та кандидата технічних наук за спеціальностями 20.02.12 - військова кібернетика, системи управління та зв’язок та 20.02.14 - озброєння і військова техніка.
Наказом ВАК України від 26 січня 2011 року № 4/08-нт створено спеціалізовану вчену раду СРД 26.712.01 в ЦНДІ ОВТ ЗС України з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) за спеціальностями:
20.02.14 - озброєння і військова техніка;
05.13.06 - інформаційні технології;
21.02.01 - воєнна безпека держави.
За час існування спеціалізованої вченої ради інституту захищено 100 дисертацій, з них: на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук – 24 кандидата технічних наук – 76
Співробітниками інституту захищено 49 дисертацій: 16 дтн і 33 ктн

Підготовка наукових кадрів

14

підготовлено ДТН

12

підготовлено КТН

10

підготовлено ДТН

4

підготовлено КТН

2

підготовлено КТН

З 1998 року в інституті діє спеціалізована вчена рада з присудження вчених ступенів доктора технічних наук та кандидата технічних наук за спеціальностями 20.02.12 - військова кібернетика, системи управління та зв’язок та 20.02.14 - озброєння і військова техніка.

Наказом ВАК України від 26 січня 2011 року № 4/08-нт створено спеціалізовану вчену раду СРД 26.712.01 в ЦНДІ ОВТ ЗС України з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) за спеціальностями: 20.02.14 - озброєння і військова техніка; 05.13.06 - інформаційні технології; 21.02.01 - воєнна безпека держави.

СКЛАД РАДИ

ЧЕПКОВ
Ігор Борисович

Голова спеціалізованої ради

ЛАПИЦЬКИЙ
Сергій Володимирович

Заступник голови ради

КУЧИНСЬКИЙ
Андрій Володимирович

Секретар спеціалізованої ради

прийом до очної докторантури та ад’юнктури

ПІДГОТОВЛЕНО ТА ЗАХИЩЕНО ЗА РОКАМИ

Досягнення

СПРЯМОВАНІСТЬ ТЕМАТИКИ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ ЗА ВИДАМИ ЗБРОЙНИХ СИЛ

FusionCharts will render here
FusionCharts will render here

ВЧЕНА РАДА

Рішенням атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 17 лютого 2005 року №1/2-1 вченій раді ЦНДІ ОВТ ЗС України надано право розглядати питання щодо присвоєння докторам технічних наук вченого звання професора.
СКЛАД РАДИ:
Голова ради - ЧЕПКОВ Ігор Борисович
Заступник голови ради - СОТНИК Владислав Віталійович
Вчений секретар - ЯЙЧУК Микола Семенович

присвоєно вчене звання професор

11

докторам технічних наук

9

з них співробітникам інституту