напрями наукової діяльності

здобутки

ГРУПА ГОЛОВНИХ НАУКОВИХ СПІВРОБІТНИКІВ З НАУКОВОГО КЕРІВНИТВА ДОСЛІДЖЕНЬ

СЛЮСАР
Вадим Іванович

Головний науковий співробітник — начальник групи

ЛАПИЦЬКИЙ
Сергій Володимирович

Головний науковий співробітник
з наукового керівнитва досліджень

ЗУБАРЄВ
Валерій Володимирович

Головний науковий співробітник
з наукового керівнитва досліджень

ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНА ПОЛІТИКА

Науково-дослідне управління воєнно-технічної політики призначене для проведення системних досліджень, спрямованих на наукове обґрунтування пріоритетів розвитку озброєння та військової техніки, науково-методичного забезпечення формування та реалізації державних цільових оборонних програм розвитку ОВТ і Державного оборонного замовлення та обґрунтування питань визначення основних напрямів воєнно-технічної політики.
проведення системних досліджень, спрямованих на наукове обґрунтування пропозицій щодо визначення пріоритетних напрямів воєнно-технічної політики з питань створення і модернізації ОВТ та розвитку оборонних технологій обґрунтування, розроблення (участь у розробленні) концепцій та проектів державних цільових програм розвитку ОВТ, ДОЗ, науково-технічне супроводження (НТС) та корегування заходів, що визначені в цих документах науково-методичне забезпечення формування та реалізації державних цільових програм розвитку ОВТ ЗС України, ДОЗ, розробок і модернізації зразків ОВТ участь у заходах міжнародного військово-технічного співробітництва з питань проведення наукових досліджень у галузі створення нових ОВТ, модернізації існуючих проведення системних досліджень проблем стандартизації та уніфікації ОВТ та розроблення нормативних документів за зазначеною тематикою.
При науковому обґрунтуванні заходів та розробці нової відкоригованої державної цільової програми була зроблена спроба усунення дисбалансу між асигнуваннями, що надавалися державою, і задачами, рішення яких покладено на Збройні Сили України; при цьому основні ресурси направлялися на роботи і заходи у відповідності до їхньої пріоритетності, з врахуванням розміру цих витрат (у першу чергу на підтримку ОВТ в боєздатному стані і на модернізацію); планування було здійснено, виходячи від загальних задач Збройних Сил, внеску видів Збройних Сил, родів військ й інших військових формувань у ефективність рішення поставлених задач. Фахівцями інституту була розроблена (та затверджена Кабінетом Міністрів України) воєнно-технічна концепція розвитку системи озброєння Збройних Сил в цілому і систем озброєння, що призначені для рішення окремих стратегічних і оперативних задач; уточнені пріоритети розвитку ОВТ і обґрунтовані основні напрями розвитку ОВТ; обґрунтовані вимоги до зразків, комплексів, систем, що розробляються, у тому числі до рівня найважливіших тактико-технічних вимог, виходячи із задач Збройних Сил і можливостей промисловості, на весь період дії програми; обґрунтований зміст державної цільової програми розвитку ОВТ.

Втілено

14

нормативно-правові акти
.

проект закону України

проект постанови КМ України

12

нормативні документи
.

національні стандарти

10

програмні документи
.

дорожня карта

4

методики
методичний апарат щодо оборонного планування розвитку ОВТ

.

2

експертизи
.

.

9

монографії
.

.

Фахівці управління запропонували вітчизняну модель управління імпортом ОВТ, що має здійснюватись з урахуванням досвіду з формування в інших країнах (союзах) світу таких моделей.

Науковці беруть участь в обґрунтуванні нормативно-правових важелів регулювання діяльності, пов'язаної з придбанням озброєння та військової техніки іноземного виробництва в Україні.

Як результат відповідного планування на зазначеному історичному етапі була розроблена та постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 46-2 затверджена Державна цільова оборонна програма розвитку ОВТ на період до 2020 року.

РОЗВИТОК ОЗБРОЕННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК

Науково-дослідне управління розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ призначене для проведення системних досліджень, спрямованих на наукове обґрунтування пріоритетів розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ у тому числі ОВТ Сил спеціальних операцій, підрозділів військової розвідки та технічних засобів охорони та контролю стану вибухопожежобезпеки військових об’єктів), науково-методичного забезпечення формування та реалізації державних цільових оборонних програм розвитку ОВТ СВ і Державного оборонного замовлення щодо ОВТ СВ, науково-технічного супроводження розробок, модернізації, продовження ресурсу та утилізації ОВТ СВ. Основними завданнями управління є: проведення системних досліджень, спрямованих на наукове обґрунтування пропозицій щодо визначення пріоритетних Науково-дослідне управління призначене для проведення системних досліджень, спрямованих на наукове обґрунтування пріоритетів розвитку озброєння та військової техніки СВ, науково-методичного забезпечення формування та реалізації державних цільових оборонних програм розвитку ОВТ і Державного оборонного замовлення щодо ОВТ СВ, науково-технічного супроводження розробок з питань створення та модернізації ОВТ СВ. напрямів розробок і модернізації ОВТ СВ (у тому числі ОВТ ССпО, підрозділів військової розвідки та технічних засобів охорони та контролю стану вибухопожежобезпеки військових об’єктів); розроблення (участь у розробленні) концепцій та проектів державних цільових оборонних програм розвитку ОВТ СВ, ДОЗ, а також НТС та корегування їх заходів спільно зі структурними підрозділами Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України; науково-методичне забезпечення формування та реалізації державних цільових оборонних програм розвитку ОВТ СВ ЗС України, ДОЗ, розробок і модернізації зразків ОВТ СВ; науково-технічне супроводження фундаментальних і пошукових досліджень з проблем розробок, модернізації, випробувань, продовження ресурсу, утилізації ОВТ СВ; участь у заходах міжнародного військово-технічного співробітництва з питань проведення наукових досліджень у галузі розробок нових зразків ОВТ СВ, модернізації існуючих, продовження ресурсу та утилізації ОВТ СВ; координація діяльності науково-дослідних структур видів Збройних Сил України з військово-технічного напряму стосовно ОВТ СВ, координація діяльності філії Інституту, науково-випробувального комплексу, науково-дослідних структур ЗС України з воєнно-технічного напряму стосовно ОВТ СВ; підготовка наукових кадрів та науково-інформаційне забезпечення ННТД під час проведення наукових досліджень у галузі ОВТ СВ.

Прийнято на озброєння

14

12

10

4

2

науково-дослідна лабораторія

моделювання процесів функціонування зразків озброєння та військової техніки

""

РОЗВИТОК ОЗБРОЕННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ ПОВІТРЯНИХ СИЛ

Науково-дослідне управління призначене для проведення системних досліджень, спрямованих на наукове обґрунтування пріоритетів розвитку озброєння та військової техніки Повітряних Сил (у тому числі авіаційної техніки та озброєння, засобів протиповітряної оборони видів ЗС України), науково-методичного забезпечення формування та реалізації державних цільових оборонних програм розвитку ОВТ і Державного оборонного замовлення щодо ОВТ ПС, науково-технічного супроводження розробок з питань створення та модернізації ОВТ ПС. Основними завданнями управління є: проведення системних досліджень, спрямованих на наукове обґрунтування пропозицій щодо визначення пріоритетних напрямів воєнно-технічної політики з питань оборонних технологій та розробок і модернізації ОВТ ПС; участь у розробленні концепцій проектів державних цільових програм розвитку ОВТ та ДОЗ стосовно ОВТ ПС, а також НТС та коригуванні їх заходів; науково-методичне забезпечення формування та реалізації державних цільових оборонних програм розвитку ОВТ ЗС України та ДОЗ стосовно ОВТ ПС, розробок і модернізації зразків ОВТ ПС; науково-технічне супроводження фундаментальних і пошукових досліджень з проблем розробок, модернізації, випробувань, продовження ресурсу, утилізації, стандартизації та уніфікації ОВТ ПС; науково-методичне забезпечення робіт зі стандартизації та уніфікації ОВТ ПС; участь у заходах міжнародного військово-технічного співробітництва з питань проведення наукових досліджень у галузі розробок нових зразків ОВТ ПС, модернізації існуючих, продовження ресурсу та утилізації ОВТ ПС; координація діяльності філії Інституту, науково-випробувального комплексу, науково-дослідних структур ЗС України з воєнно-технічного напрямку стосовно ОВТ ПС; підготовка наукових кадрів та наукових праць; участь у винахідницькій та раціоналізаторській роботі у Збройних Силах України.

Прийнято на озброєння

14

12

10

4

2

""

""

""

РОЗВИТОК ОЗБРОЕННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ СПЕЦІАЛЬНИХ ВІЙСЬК

Управління розвитку озброєння та військової техніки спеціальних військ призначено для проведення системних досліджень, спрямованих на наукове обґрунтування пріоритетів розвитку ОВТ Спеціальних військ, науково-методичного забезпечення формування та реалізації державних цільових оборонних програм розвитку ОВТ і Державного оборонного замовлення, науково-технічного супроводження розробок та модернізації ОВТ Спеціальних військ. Основними завданнями управління є: проведення системних досліджень з питань обґрунтування пріоритетів, перспективних напрямів та заходів з розвитку ОВТ Спеціальних військ, обґрунтування тактико-технічних вимог до зразків (комплексів, систем) ОВТ Спеціальних військ, що розробляються та модернізуються; обґрунтування, розроблення (участь у розробленні) концепцій та проектів державних цільових оборонних програм розвитку ОВТ, ДОЗ, стосовно ОВТ Спеціальних військ та науково-технічне супроводження (НТС) і корегування їх заходів спільно зі структурними підрозділами Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України; науково-методичне забезпечення формування та реалізації державних цільових оборонних програм розвитку ОВТ ЗС України та ДОЗ стосовно з ОВТ Спеціальних військ, розробок і модернізації зразків ОВТ Спеціальних військ; науково-технічне супроводження науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, фундаментальних та пошукових досліджень з проблем створення, модернізації, випробувань, продовження ресурсу, утилізації, стандартизації та уніфікації ОВТ Спеціальних військ; участь у заходах міжнародного військово-технічного співробітництва з питань проведення наукових досліджень у галузі створення нових та модернізації існуючих зразків ОВТ Спеціальних військ; координація діяльності Філії Інституту, Науково-випробувального комплексу, науково-дослідних структур ЗС України з воєнно-технічного напрямку стосовно ОВТ Спеціальних військ; підготовка наукових кадрів та наукових праць у галузі ОВТ Спеціальних військ.

Прийнято на озброєння

7

зразків засобів розвідки та РЕБ

8

зразків засобів топогеодезичного та навігаційного забезпечення

38

зразків засобів зв’язку та автоматизації

17

зразків засобів інженерного озброєння та РХБ захисту

4

зразки техніки та засобів тилу

Фахівцями управління протягом його існування опрацьовано 12 проектів оперативно-тактичних вимог до зразків (систем, комплексів) озброєння та військової техніки; розроблено і погоджено 10 тактико-технічних завдань на окремі зразки (системи, комплекси) озброєння та військової техніки; опрацьовано і погоджено 13 технічних завдань на складові частини зразків (систем, комплексів) озброєння та військової техніки; розроблено і погоджено 5 програм і методик різних видів випробувань; взято участь у 4 державних випробуваннях зразків (систем, комплексів) озброєння та військової техніки; прийнято 3 технічні проекти для перспективних кораблів; прийнято 2 аванпроекти на перспективні зразки (системи, комплекси) озброєння та військової техніки.

РОЗВИТОК МОРСЬКОГО ОЗБРОЕННЯ ТА ТЕХНІКИ ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ СИЛ

Управління розвитку морських озброєнь та техніки військово-морських сил призначене для проведення системних досліджень, спрямованих на наукове обґрунтування пріоритетів розвитку озброєння та техніки Військово-морських Сил, оборонних технологій, науково-методичного забезпечення формування та реалізації державних цільових оборонних програм розвитку ОВТ і Державного оборонного замовлення щодо ОВТ ВМС, науково-технічного супроводження розробок з питань створення та модернізації ОВТ ВМС. Основними завданнями управління є: проведення системних досліджень, спрямованих на наукове обґрунтування пропозицій щодо визначення пріоритетних, перспективних напрямів та заходів з розвитку ОВТ ВМС, обґрунтування тактико-технічних вимог до зразків (комплексів, систем) ОВТ ВМС, що розробляються та модернізуються; обґрунтування, розроблення (участь у розробленні) концепцій та проектів державних цільових оборонних програм розвитку ОВТ, ДОЗ, стосовно ОВТ ВМС, а також науково-технічне супроводження та корегування їх заходів спільно зі структурними підрозділами Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України; науково-методичне забезпечення формування та реалізації державних цільових оборонних програм розвитку ОВТ ЗС України та ДОЗ стосовно ОВТ ВМС, розробок і модернізації зразків ОВТ ВМС; науково-технічне супроводження науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, фундаментальних та пошукових досліджень з проблем створення, модернізації, випробувань, продовження ресурсу, утилізації, стандартизації та уніфікації ОВТ ВМС; участь у заходах міжнародного військово-технічного співробітництва з питань проведення наукових досліджень у галузі створення нового та модернізації існуючого ОВТ ВМС, продовження його ресурсу та утилізації; координація діяльності філії Інституту, науково-випробувального комплексу, науково-дослідних структур ЗС України з воєнно-технічного напряму, в частині проведення ними системних досліджень з визначення пріоритетних напрямів розвитку, а також виконання заходів з науково-технічного супроводження розробок і модернізації ОВТ ВМС; підготовка наукових кадрів.

Прийнято на озброєння

14

12

10

4

2