СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА

З 1998 року в інституті діє спеціалізована вчена рада з присудження вчених ступенів доктора технічних наук та кандидата технічних наук за спеціальностями 20.02.12 - військова кібернетика, системи управління та зв’язок та 20.02.14 - озброєння і військова техніка.
Наказом МОН України від 15 жовтня 2019 року № 1150 подовжено роботу спеціалізованої вченої ради СРД 26.712.01 ЦНДІ ОВТ ЗС України з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями:
20.02.14 - озброєння і військова техніка;
05.13.06 - інформаційні технології;
21.02.01 - воєнна безпека держави.
За час існування спеціалізованої вченої ради інституту захищено 154 дисертацій, з них: на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук – 34 кандидата технічних наук – 120
Співробітниками інституту захищено 77 дисертацій: 19 дтн і 58 ктн

присуджено наукових ступенів

18

захищено ДТН

53

захищено КТН

15

захищено ДТН

60

захищено КТН

2

захищено ДТН

6

захищено КТН

З 1998 року в інституті діє спеціалізована вчена рада з присудження вчених ступенів доктора технічних наук та кандидата технічних наук за спеціальностями 20.02.12 - військова кібернетика, системи управління та зв’язок та 20.02.14 - озброєння і військова техніка.

Наказом МОН України від 15 жовтня 2019 року № 1150 подовжено роботу спеціалізованої вченої ради СРД 26.712.01 ЦНДІ ОВТ ЗС України з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями: 20.02.14 - озброєння і військова техніка; 05.13.06 - інформаційні технології; 21.02.01 - воєнна безпека держави.

СКЛАД РАДИ

ЧЕПКОВ
Ігор Борисович

Голова спеціалізованої ради

ЛАПИЦЬКИЙ
Сергій Володимирович

Заступник голови ради

КУЧИНСЬКИЙ
Андрій Володимирович

Секретар спеціалізованої ради

ПІДГОТОВЛЕНО ТА ЗАХИЩЕНО ЗА РОКАМИ

СПРЯМОВАНІСТЬ ТЕМАТИКИ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ ЗА ВИДАМИ ЗБРОЙНИХ СИЛ

FusionCharts will render here
FusionCharts will render here

ВЧЕНА РАДА

Рішенням атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 17 лютого 2005 року №1/2-1 вченій раді ЦНДІ ОВТ ЗС України надано право розглядати питання щодо присвоєння докторам технічних наук вченого звання професора.
СКЛАД РАДИ:
Голова ради - ЛАПИЦЬКИЙ Сергій Володимирович
Заступник голови ради - СЛЮСАР Вадим Іванович
Вчений секретар - БОРОХВОСТОВ Ігор Валерійович

присвоєно вчене звання професор

16

докторам технічних наук

12

з них співробітникам інституту