ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА

Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України за дорученням Міністра оборони України № 539/у/3 від 14.06.2018 року є головним виконавцем науково-дослідної роботи (НДР) за темою “Дослідження шляхів створення системи управління життєвим циклом продукції оборонного призначення”. Одним із завдань зазначеної НДР є розроблення пропозицій до проекту Дорожньої карти створення Системи управління життєвим циклом продукції оборонного призначення.

Пояснення до оформлення змістовної частини дорожньої карти

Мета запитальника: формування єдиного узгодженого розуміння шляхів створення системи управління повним життєвим циклом продукції оборонного призначення (далі – Система), структури Системи, функцій учасників Системи, взаємозв’язків об’єктів, суб’єктів Системи, технологічно-інформаційної підтримки Системи тощо.
Управління життєвим циклом ОВТ – це діяльність у сфері розроблення, виробництва, забезпечення експлуатації, ремонту та вилучення (утилізації) ОВТ, яка здійснюється міністерством оборони України, підприємствами оборонної промисловості і організаціями, що експлуатують цю техніку протягом усього життєвого циклу ОВТ, що спрямована на ефективну реалізацію програм у сфері розвитку ОВТ та зменшення вартості життєвого циклу і досягається шляхом управляючого впливу на розподіл ресурсів, конструкцію виробів, виробничу базу а також систему експлуатації та підтримку ОВТ.

1. Середньострокові цілі щодо створення Системи:

Ціль 1. Провести реформу системи управління життєвим циклом продукції оборонного призначення відповідно до принципів та підходів, які використовуються у державах-членах НАТО.
Ціль 2. Удосконалення нормативно-правової (нормативної) бази в галузі управління повним життєвим циклом ОВТ.
Ціль 3. Досягнення адаптації системи управління життєвим циклом продукції оборонного призначення до вимог нормативних документів держав-членів НАТО у цій сфері.
Ціль 4. Організація системної професійної підготовки особового складу з питань управління життєвим циклом продукції оборонного призначення з урахуванням досвіду провідних країн світу у цій сфері.
Ціль 5. Забезпечення необхідного (відповідного) рівня фінансування Системи управління повним життєвим циклом продукції оборонного призначення.

2. Пріоритети побудови Системи:

Пріоритет 1. Розроблення дорожньої карти створення Системи управління повним життєвим циклом продукції оборонного призначення.
Пріоритет 2. Створення законодавчих (нормативно-правових) актів для побудови і ефективного функціонування Системи.
Пріоритет 3. Проведення відповідних організаційно-штатних заходів для створення об’єктів і суб’єктів Системи.
Пріоритет 4. Організація проведення професійної підготовки особового складу з питань управління Системою, у тому числі у відповідних структурах НАТО.
Пріоритет 5. Удосконалення структури Системи за результатами її функціонування (законодавчий аспект, організаційно-штатний аспект, технічний аспект та управлінський аспект).

Звяжіться з нами

Адреса для листування

28, Повітрофлотський проспект,
Київ, 03049, Україна
ЦНДІ ОВТ ЗС України

науково-дослідний відділ

Нач. відділу: Сергій КОРОБЧЕНКО
тел. (044) 271-08-76
e-mail: s.korobchenko@mil.gov.ua