ВИНАХІДНИЦЬКА ТА РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКА РОБОТА

ВИНАХІДНИЦЬКА ТА РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКА РОБОТА

Інститут має великий творчий інтелектуальний потенціал. Робота в напрямку розвитку винахідництва і раціоналізації спрямована на його більш ефективне використання в інтересах Збройних Силах України.
Патентно-ліцензійна, винахідницька та раціоналізаторська робота проводиться згідно з чинним законодавством України про охорону інтелектуальної власності, наказом Міністра оборони України від 05.03.01 № 78 “Про введення в дію Положення про патентно-ліцензійну, винахідницьку та раціоналізаторську роботу в Збройних Силах України”. Головним органом з винахідницької та раціоналізаторської роботи інституту є комісія з винахідницької та раціоналізаторської роботи.
Організація патентно-ліцензійної, винахідницької та раціоналізаторської роботи покладена на науково-дослідний підрозділ інституту з питань інтелектуальної власності.
Організація патентно-ліцензійної, винахідницької та раціоналізаторської роботи покладена на науково-дослідний підрозділ інституту з питань інтелектуальної власності.

Патенти

14

Винаходи

12

Корисні моделі

10

Винаходи

4

Корисні моделі

2

Винаходи
24 липня 2017 року

4

Корисні моделі

2

Винаходи

Серед найбільш активних винахідників інституту слід відмітити Чепкова І.Б., Васьківського М.І., Гурновича А.В., Дружиніна В.А., Кучерова Д.П., Кучинського А.В., Лапицького С.В., Сендецького М.М., Слюсаря В.І.

Винахідниками інституту отримано понад 150 патентів на винаходи та охоронні документи на авторські права. В 2006 році винахідники інституту взяли активну участь у Всеармійському конкурсі “Кращий винахід 2005 року” За підсумками конкурсу винахідниками інституту отримано 2 дипломи І ступеня, 3 - дипломи ІІ ступеня та диплом ІІІ ступеня.

Працівник Збройних Сил України Комаров В.О. особисто має понад 300 авторських свідоцтв та патентів України на винаходи та корисні моделі.

Доягнення