підготовка наукових кадрів

ліцензії, освітньо-наукові програми та наукові плани

В інституті здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук за 2 спеціальностями:
126 - інформаційні системи та технології
255 - озброєння та військова техніка
Науковими керівниками та консультантами призначаються провідні фахівці, доктори та кандидати наук.
В інституті працюює спеціалізована вчена рада з захисту докторських та кандидатських дисертацій.

РЕЄСТР СУБ'ЄКТІВ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України
Ліцензія на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому (освітньо - науковому) рівні
12 Інформаційні технології

126 “Інформаційні системи та технології”

Освітньо-наукова програма третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю
126 “Інформаційні системи та технології”

2017 рік

Освітньо-наукова програма третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю
126 “Інформаційні системи та технології”

2021 рік (проєкт)

Навчальний план третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю
126 “Інформаційні системи та технології”

2017 рік

Навчальний план третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю
126 “Інформаційні системи та технології”

2021 рік (проєкт)

Перелік вибіркових дисциплін за напрямом наукового дослідження ад’юнкта за спеціальністю
126 “Інформаційні системи та технології”
Питання для опитування здобувачів за спеціальністю
126 “Інформаційні системи та технології”
Ліцензія на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому (освітньо - науковому) рівні
25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

255 “Озброєння та військова техніка”

Освітньо-наукова програма третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю
255 “Озброєння та військова техніка”
Навчальний план третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю
255 “Озброєння та військова техніка”

РОЗПОДІЛ ЧАСУ ПІДГОТОВКИ

FusionCharts will render here

Графік-календар

експертизи та захисту дисертацій ад'юнктів Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України

Графік-календар

підготовки ад'юнктів Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України