Науково-випробувальний комплекс

Озброєння та військова техніка

ПРИЗНАЧЕННЯ НВК

З метою підвищення ефективності та результативності наукових досліджень в інтересах оборони держави, а також для комплексного підходу до науково-технічного супроводження на всіх етапах життєвого циклу зразків озброєння та військової техніки, їх стандартизації та уніфікації, підвищення ефективності наукових досліджень та виконання оперативних завдань командування на більш високому науково-технічному рівні у відповідності до наказу Міністра оборони України від 02.08.2012 № 511 “Про утворення навчально-наукового комплексу та науково-випробувального комплексу” був створений науково-випробувальний комплекс.

У науково-випробувальному комплексі постійно ведеться робота з пошуку та реалізації нових шляхів підвищення результативності наукових досліджень у військово-технічній галузі. На даний час у рамках науково-випробувального комплексу налагоджена тісна співпраця з підприємствами та установами оборонно-промислового комплексу України та міністерствами і відомствами, що відповідають за формування військово-технічної політики.

Члени НВК

Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України

Головуючий - полковник Чепков І.Б.

Державний науково-дослідний інститут авіації

більше інформації ...

Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

більше інформації ...

Науково-дослідний центр Збройних Сил України "Державний океанаріум"

більше інформації ...

Укладено угоди про науково-технічне співробітництво з Державним концерном «Укроборонпром» та іншими підприємствами оборонно-промислового комплексу України державної та недержавної форм власності. Крім того, організована ефективна взаємодія науково-випробувального комплексу з науковими установами Національної академії наук України у рамках співпраці із Секцією оборонних проблем при Президії Національної академії наук України та діючої Міжвідомчої координаційної експертної ради МО України та НАН України з питань експлуатації, ремонту і модернізації авіаційної техніки.

Основні завдання

впровадження комплексного підходу до науково-технічного супроводження всіх етапів життєвого циклу зразків озброєння та військової техніки, їх стандартизації та уніфікації;
узгодження і розподіл завдань та відповідальності учасників, координація їх діяльності в процесі науково-технічних досліджень та науково-технічного супроводження всіх етапів життєвого циклу зразків ОВТ;
підвищення ефективності наукових досліджень та виконання завдань відповідно до статутів і положень про діяльність учасників;
інтеграція наукової, науково-технічної та випробувальної діяльності учасників та проведення спільних досліджень зі створення (модернізації) зразків ОВТ;
спільне виконання учасниками інших завдань у сфері наукової та науково-технічної діяльності відповідно до положень і статутів учасників;
всебічний розвиток та удосконалення навчальної, лабораторно-експериментальної та полігонно-випробувальної бази учасників;
збереження і розвиток наукових шкіл учасників;
удосконалення організації підготовки та підвищення кваліфікації наукових кадрів учасників;
ефективне використання кадрового наукового потенціалу, науково-дослідної та випробувальної бази учасників;
доступ до інформаційних ресурсів довідково-інформаційної бази учасників згідно з діючими вимогами нормативно-правових актів щодо інтелектуальної власності, охорони державної таємниці, технічного захисту інформації, а також захисту іншої інформації з обмеженим доступом.

Учасники науково-випробувального комплексу постійно впроваджують нові заходи щодо підвищення результативності наукових досліджень у військово-технічній галузі. Можна відслідкувати динаміку цього розвитку. Якщо на перших засіданнях розглядалися організаційні питання щодо створення та початку спільної роботи учасників науково-випробувального комплексу, то, починаючи з липня 2013 року, запроваджені нові форми роботи. Були висвітлені актуальні та нагальні проблеми, що стоять перед Збройними Силами України, та запропоновані конкретні шляхи їх вирішення. Відмінною особливістю всіх наступних засідань є залучення представників підприємств оборонно-промислового комплексу України та інших зацікавлених структур (представників інших міністерств та відомств, що беруть участь у формуванні воєнно-технічної політики держави).