підготовка наукових кадрів

нормативна база

ЗАГАЛЬНІ (закони, постанови, накази МОНУ та МОУ)

Закон України (зі змінами)
“Про освіту”
Закон України (зі змінами)
“Про вищу освіту”
Закон України (зі змінами)
“Про наукову та науково-технічну діяльність”
Закон України (зі змінами)
“Про наукову і науково-технічну експертизу”
Постанова КМУ від 23.03.2016 № 261 (зі змінами)
“Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)”
Постанова КМУ від 29.04.2015 № 266 (зі змінами)
“Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти”
Постанова КМУ від 06.03.2019 № 167 (зі змінами)
“Про проведення експеременту з присудження ступеня доктора філософії”
Постанова КМУ від 30.12.2015 № 1187 (зі змінами)
“Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності”
Постанова КМУ від 24.07.2013 № 567 (зі змінами)
“Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів”
Постанова КМУ від від 23.11.2011 № 1341 (зі змінами)
“Про затвердження Національної рамки кваліфікацій”
Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.09.2019 № 1220
“Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук”
Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.01.2017 № 40 (зі змінами)
“Про затвердження Вимог до оформлення дисертації”
Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.04.2020 № 584
“Про унесення змін до Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти”
Наказ Міністерства оборони України від 24.02.2017 № 115
“Про затвердження особливостей підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих військових навчальних закладах (науково-дослідних установах) Міністерства оборони України”
Наказ Міністерства оборони України від 27.07.2016 № 385 (зі змінами)
“Про затвердження Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності в системі Міністерства оборони України”
Наказ Міністерства оборони України від 09.01.2020 № 4
“Про затвердження Положення про особливості організації освітньої діяльності у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти”
Наказ Міністерства оборони України від 30.03.2021 № 83
“Про затвердження Положення про Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України”
РЕЄСТР СУБ'ЄКТІВ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України

ВНУТРІШНІ (положення)

ПОЛОЖЕННЯ
“про організацію освітнього процесу в Центральному науково-дослідному інституті озброєння та військової техніки Збройних Сил України"

Додаток 1 до наказу командира військової частини А4566 від 18.05.2020 № 76

ПОЛОЖЕННЯ
“про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти в Центральному науково-дослідному інституті озброєння та військової техніки Збройних Сил України"

Додаток 2 до наказу командира військової частини А4566 від 18.05.2020 № 76

ПОЛОЖЕННЯ
“про підготовку ад’юнктів (здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії) в Центральному науково-дослідному інституті озброєння та військової техніки Збройних Сил України"

Додаток 3 до наказу командира військової частини А4566 від 18.05.2020 № 76

ПОЛОЖЕННЯ
“про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти в Центральному науково-дослідному інституті озброєння та військової техніки Збройних Сил України"

Додаток 4 до наказу командира військової частини А4566 від 18.05.2020 № 76

ПОЛОЖЕННЯ
“про порядок та умови вибору вибіркових дисциплін здобувачами вищої освіти в Центральному науково-дослідному інституті озброєння та військової техніки Збройних Сил України"

Додаток 5 до наказу командира військової частини А4566 від 18.05.2020 № 76

ПОЛОЖЕННЯ
“про порядок перезарахування навчальних дисциплін, визначення та ліквідації академічної різниці для здобувачів вищої освіти в Центральному науково-дослідному інституті озброєння та військової техніки Збройних Сил України"

Додаток 6 до наказу командира військової частини А4566 від 18.05.2020 № 76

ПОЛОЖЕННЯ
“про проведення науково-дослідної практики здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії в Центральному науково-дослідному інституті озброєння та військової техніки Збройних Сил України"

Додаток 7 до наказу командира військової частини А4566 від 18.05.2020 № 76

ПОЛОЖЕННЯ
“про протидію академічному плагіату в Центральному науково-дослідному інституті озброєння та військової техніки Збройних Сил України"

Додаток 8 до наказу командира військової частини А4566 від 18.05.2020 № 76

ПОЛОЖЕННЯ
“про політику та процедуру врегулювання конфліктних ситуацій у Центральному науково-дослідному інституті озброєння та військової техніки Збройних Сил України"

Додаток 9 до наказу командира військової частини А4566 від 18.05.2020 № 76

ПОЛОЖЕННЯ
“про порядок реалізації права на академічну мобільність наукових та працівників Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України"

Додаток 10 до наказу командира військової частини А4566 від 18.05.2020 № 76

ПОЛОЖЕННЯ
“про силабус з навчальної дисципліни"

Додаток 11 до наказу командира військової частини А4566 від 18.05.2020 № 76

ПОЛОЖЕННЯ
“про підвищення кваліфікації в Центральному науково-дослідному інституті озброєння та військової техніки Збройних Сил України"

Додаток 12 до наказу командира військової частини А4566 від 18.05.2020 № 76

Стратегія та перспективні напрями розвитку
“науково-освітньої діяльності центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України"

Додаток 13 до наказу командира військової частини А4566 від 18.05.2020 № 76

Стратегія
“інтернаціоналізації Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України"

Додаток 14 до наказу командира військової частини А4566 від 18.05.2020 № 76

ПОЛОЖЕННЯ
“про атестацію наукових працівників військової частини А4566"

Додаток 16 до наказу командира військової частини А4566 від 17.12.2020 № 211

ПЕРЕЛІК ТА СКЛАД
“внутрішніх перевірочних і експертних комісій"

Додаток 6 п.2 до наказу командира військової частини А4566 від 17.12.2020 № 211

Інструкція
“про порядок заміщення на конкурсній основі вакантних наукових посад у військовій частині А4566"

Додаток 17 до наказу командира військової частини А4566 від 17.12.2020 № 211

ПЕРЕЛІК ТА СКЛАД
“внутрішніх перевірочних і експертних комісій"

Додаток 6 п.3 до наказу командира військової частини А4566 від 17.12.2020 № 211

ПОЛОЖЕННЯ
“про гарантів освітніх програм в Центральному науково-дослідному інституті озброєння та військової техніки Збройних Сил України"

ПОЛОЖЕННЯ
“про особливості освітнього процесу для осіб з особливими потребами в Центральному науково-дослідному інституті озброєння та військової техніки Збройних Сил України"

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
“щодо організації і проведення попередньої експертизи дисертації на здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії в Центральному науково-дослідному інституті озброєння та військової техніки Збройних Сил України ”

протокол № 10 Науково-технічної ради Інституту від 17.09.2020

ПОЛОЖЕННЯ
“про Раду молодих вчених Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України"

Наказ командира в/ч А4566 від 30 грудня 2016 року № 319

ПОЛОЖЕННЯ
“про тендерний комітет військової частини А4566"

Наказ командира в/ч А4566 від 30 грудня 2016 року № 319

угоди і меморандуми

Угода
“про співробітництво між Національним університетом оборони України імені Івана Черняховського та Центральним науково-дослідним інститутом озброєння та військової техніки Збройних Сил України"

2016 рік

Меморандум
“про співробітництво між Центральним науково-дослідним інститутом Збройних Сил України, Центральним науково-дослідним інститутом озброєння та військової техніки Збройних Сил України, Національним університетом оборони України імені Івана Черняховського та Національним технічним університетом "Харківський політехнічний інститут"

2019 рік

Меморандум
“про співпрацю між Центральним науково-дослідним інститутом озброєння та військової техніки Збройних Сил України та Військовим інститутом технологій озброєння та військової техніки (WITU) (Польща)

2019 рік

Меморандум
“про співпрацю між Центральним науково-дослідним інститутом озброєння та військової техніки Збройних Сил України та Технічним інститутом Військово-Повітряних Сил Республіки Польща (ITWL) щодо розвитку й поглиблення співробітництва на взаємовигідній партнерський основі за актуальними напрямами наукової та науково-технічної діяльності в галузі розвитку озброєння, військової і спеціальної техніки"

2019 рік

Меморандум
“про співпрацю між Центральним науково-дослідним інститутом озброєння та військової техніки Збройних Сил України та Технічним інститутом Військово-Повітряних Сил Республіки Польща (ITWL) щодо розвитку й поглиблення співробітництва на взаємовигідній партнерський основі за актуальними напрямами наукової та науково-технічної діяльності в галузі розвитку озброєння, військової і спеціальної техніки"

2020 рік

ТЕНДЕРНІ ЗАКУПІВЛІ

1. Друкована та супутня продукція

ID: UA-2020-12-16-017744-c

2. Періодичні видання (журнали) друковані (українське) на I-півріччя 2021 року

ID: UA-2020-12-02-009005-b

3. Періодичні видання (журнали) друковані (зарубіжне) на I-півріччя 2021 року

ID: UA-2020-11-28-000343-b

4. "Пакети аналітичного, наукового, математичного чи прогнозувального програмного забезпечення (ДК 021:2015 48460000-0) (Безстрокова комерційна ліцензія ANSYS LS-DYNA HPC-8 (додаткове розпаралелювання вирішувача на 8 ядер) з установкою та технічним супроводом програмного продукту ANSYS LS-DYNA HPC-8 (на 12 місяців) або еквіваленту)."

ID: UA-2020-11-19-015142-c

5. Cервери (48820000-2) (Серверне обладнання для функціонування програмних продуктів Ansys LS-Dyna та Ansys Academic Research HF або еквіваленту)

ID: UA-2020-11-06-000516-c

6. "Пакети аналітичного, наукового, математичного чи прогнозувального програмного забезпечення" або еквіваленту. Закупівля програмних продуктів: безстрокова академічна ліцензія ANSYS Academic Reseach HF (1 робоче місце) з установкою та технічним супроводом програмного продукту ANSYS Academic Research HF (на 12 місяців) та безстрокова комерційна ліцензія ANSYS LS-DYNA (1 робоче місце) з установкою та технічним супроводом програмних продуктів ANSYS LS-DYNA (на 12 місяців) або еквіваленту.

ID: UA-2020-04-13-001646-b

7. Передплата українських періодичних видань на 1-е півріччя 2020 року

ID: UA-2019-12-06-001384-b

8. Передплата зарубіжних періодичних видань на 1-е півріччя 2020 року

ID: UA-2019-12-06-001279-b

1.Періодичні закордонні видання (журнали) друковані на I-півріччя 2022 року

ID: UA-P-2021-05-21-013935-b

2. Періодичні укр. видання (журнали) друковані на I-півріччя 2022 року

ID: UA-P-2021-05-21-013933-b

3. Періодичні укр. видання (журнали) друковані на II-півріччя 2021 року

ID: UA-P-2021-05-21-000270-b

4. Періодичні закордонні видання (журнали) друковані на II-півріччя 2021 року

ID: UA-P-2021-04-07-008104-b

5. Акредитація освітньої програми

ID: UA-P-2021-05-22-000038-b

6. Акредитація освітньої програми (за спеціальністю 255 - "Озброєння та військова техніка")

ID: UA-P-2021-05-27-013980-b