РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

Рада молодих вчених є постійно діючим колегіальним, дорадчим та представницьким органом з питань молодих науковців ЦНДІ ОВТ ЗС України, який добровільно об’єднує молодих представників інституту та сприяє розвитку творчої наукової активності молодих вчених.

Рада молодих вчених створюється та функціонує відповідно до Положення про ЦНДІ ОВТ ЗС України та Положення про раду молодих вчених ЦНДІ ОВТ ЗС України

Координація роботи Ради здійснюється начальником інституту та заступником начальника з наукової роботи.

Базові принципи

наукова етика

свобода наукової творчості

рівноправність всіх членів Ради

гласність та відкритість у роботі

добровільність і колегіальність

демократичність

періодична вибірність та звітність

СКЛАД РАДИ

Голова ради

БІСИК
Сергій Петрович

Заступник голови ради

ДАВИДОВСЬКИЙ
Леонід Сергійович

Cекретар ради

МИРОНОВ
Ярослав Анатолійович

МЕТА РАДИ

Рада здійснює свою діяльність з метою представництва, захисту і реалізації професійних, інтелектуальних, юридичних, соціально-побутових інтересів і прав молодих вчених інституту, а також активізація та сприяння професійного росту молодих вчених, об’єднання їх зусиль для розробки актуальних наукових проблем та вирішення пріоритетних наукових завдань в галузі науки та техніки, сприяння розвитку інноваційної діяльності.

Вручення премії Президента України для молодих вчених БІСИКУ Сергію Петровичу, к. т. н., СНС

Вручення премії Президента України для молодих вчених ДАВИДОВСЬКОМУ Леоніду Сергійовичу, к. т. н.

ЗАВДАННЯ РАДИ

об'єднання і організація молодих вчених інституту для спільної наукової діяльності і розвитку професійних контактів з іншими науковими установами Збройних Сил України, Національної академії наук України (далі НАН України) та вищими навчальними закладами в Україні та за її межами

сприяння підготовці кадрів для військової науки та освіти, виконанню наукових досліджень, поширення досягнень науки

надання допомоги молодим вченим інституту у створенні сприятливих умов для професійної науково-дослідної діяльності

представництво інтересів молодих вчених і підготовка пропозицій щодо окремих аспектів професійної діяльності у складі колегіальних органів інституту (науково-технічної ради, атестаційної та кваліфікаційної комісій), а також у наукових установах НАН України та інших державних та недержавних організаціях

сприяння реформуванню наукової сфери України, інституту з метою успішного розвитку науки в Україні та інтеграції до Європейського та світового дослідницького простору

представництво інтересів і підготовка пропозицій у питаннях покращення соціально-побутових умов молодих вчених, зокрема збір та висвітлення інформації щодо виконання існуючих програм забезпечення службовим житлом молодих вчених та місцями в гуртожитках

подання пропозицій щодо кандидатів з молодих вчених інституту на отримання іменних стипендій, премій, нагород тощо та делегування членів Ради до науково-технічної ради інституту для роботи щодо розгляду питань присудження премій молодим вченим та з інших питань, що стосуються молодих вчених та діяльності Ради

сприяння у захисті інтелектуальної власності молодих вчених

організація наукових заходів, виступів за участю молодих вчених, проведення наукових і науково-практичних конференцій, семінарів, симпозіумів, круглих столів тощо в інституті та в інших наукових установах

збір та поширення наукової та іншої інформації, що стосується діяльності молодих вчених наукових установ, надання інформації про вакансії, фонди, гранти, конференції, школи та інші заходи щодо підтримки наукової молоді

здійснення контролю за дотриманням прав молодих вчених, у тому числі здійснення реагування на конфліктні ситуації між молодими вченими та керівництвом інституту або керівником структурного підрозділу шляхом розгляду сутності конфліктної ситуації на засіданнях або участі делегованих представників у роботі комісії щодо врегулювання конфліктної ситуації