НАУКОВІ ВИДАННЯ

редакційно-видавнича діяльність в Інституті

Видавнича діяльність, Журнал

науково-технічний журнал "Озброєння та військова техніка"

Науково-технічний журнал "Озброєння та військова техніка" включає результати дисертаціних досліджень наукових співробітників з технічних наук та військових наук. Номери журналу передаються в друкованому та електронному вигляді до Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського Національної академії наук України. Наукові публікації індексуються міжнародною пошуковою системою наукових документів Google Scholar.

Рубрики журналу

ВОЄННО-ТЕХНІЧНА ПОЛІТИКА
БРОНЕТАНКОВА ТЕХНІКА
АРТИЛЕРІЙСЬКЕ ТА СТРІЛЕЦЬКЕ ОЗБРОЄННЯ
РОЗВІДУВАЛЬНО-УДАРНІ КОМПЛЕКСИ
АВТОМОБІЛЬНА ТЕХНІКА
ЗЕНІТНІ РАКЕТНІ КОМПЛЕКСИ
РАДІОТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ
ЛІТАКИ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
БОЙОВІ ВЕРТОЛЬОТИ
ОЗБРОЄННЯ ТА ОБЛАДНАННЯ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ
БЕЗПІЛОТНІ АВІАЦІЙНІ КОМПЛЕКСИ
СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО УПРАВЛІННЯ
ТЕХНІКА ЗВ’ЯЗКУ
ЗАСОБИ ІНЖЕНЕРНОГО ОЗБРОЄННЯ
РАДІОЕЛЕКТРОННА БОРОТЬБА
СИСТЕМИ ВИЯВЛЕННЯ Й ПРИЦІЛЮВАННЯ
ТЕХНІКА ТА ОЗБРОЄННЯ ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ СИЛ
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ
ВИРОБНИЦТВО, ЕКСПЛУАТАЦІЯ, МОДЕРНІЗАЦІЯ, РЕМОНТ
ЖИВУЧІСТЬ ВІЙСЬКОВИХ ОБ’ЄКТІВ
ЗБРОЯ НА НЕТРАДИЦІЙНИХ ПРИНЦИПАХ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Склад редколегії

КЕРІВНИК ПРОЕКТУ

ЧЕПКОВ Ігор Борисович, доктор технічних наук, професор

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Голова редакційної колегії - Головний редактор
ДЕРЕПА Анатолій Войткович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник (Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України, м. Київ)
Заступник голови редакційної колегії
ВАСЬКІВСЬКИЙ Михайло Іванович, доктор технічних наук, професор, заступник головного редактора (Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України, м. Київ)

Члени редакційної колегії
С. П. Бісик, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник (Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України, м. Київ)
В. С. Блінцов, доктор технічних наук, професор (Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв)
В. Т. Грінченко, академік, доктор фізико-математичних наук, професор (Інститут гідромеханіки Національної академії наук України, м. Київ)
А. В. Гурнович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник (Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України, м. Київ)
В. С. Дідковський, доктор технічних наук, професор (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ)
А. С. Довгополий, доктор технічних наук, професор (Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України, м. Київ)
Р. М. Животовський, кандидат технічних наук (Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України, м. Київ)
В. В. Зубарєв, доктор технічних наук, професор (Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України, м. Київ)
О. П. Коростельов, доктор технічних наук, професор (Центральний науково-дослідний інститут озброєння і військової техніки Збройних Сил України, м. Київ)
О. М. Купріненко, доктор технічних наук, старший науковий співробітник (Національна академія сухопутних військ імені П. Сагайдачного, м. Львів)
Д. Б. Кучер, доктор технічних наук, професор (Інститут Військово-Морських Сил Національного університету «Одеська морська академія», м. Одеса)
Д. П. Кучеров, доктор технічних наук, старший науковий співробітник (Національний авіаційний університет, м. Київ)
А. В. Кучинський, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник (Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України, м. Київ)
Б. М. Ланецький, доктор технічних наук, професор (Харківський національний університет Повітряних Сил імені І. Кожедуба, м. Харків)
С. В. Лапицький, доктор технічних наук, професор (Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України, м. Київ)
О. Г. Лейко, доктор технічних наук, професор (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ)
М. І. Луханін, доктор технічних наук, професор (Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України, м. Київ)
М. М. Мітрахович, доктор технічних наук, професор (Державне підприємство «Івченко-Прогрес», м. Київ)
Б. О. Оліярник, доктор технічних наук, старший науковий співробітник (Державне підприємство «Лорта», м. Львів)
О. О. Расстригін, доктор технічних наук, професор (Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України, м. Київ)
Ю. М. Сидоренко, доктор технічних наук, доцент (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ)
В. І. Слюсар, доктор технічних наук, професор (Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України, м. Київ)
П. П. Чабаненко, доктор військових наук, професор (Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України, м. Київ)
І. Б. Чепков, доктор технічних наук, професор (Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України, м. Київ)
Jacek Borkowski, доктор технічних наук (Військовий інститут технологій озброєння та військової техніки, м. Зеленка, Poland)
Відповідальний секретар редакційної колегії
С. В. Глазкова, кандидат технічних наук (Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України, м. Київ)