підготовка наукових кадрів

Акредитація ОНП

126 - інформаційні системи та технології

НАКАЗ
Про призначення експертної групи

Наказ Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти від 28.04.2021 № 961-Е

ПРОГРАМА
роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи ОНП «Інформаційні системи та технології» третього рівня вищої освіти за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» в Центральному науково-дослідному інституті озброєння та військової техніки Збройних Сил України з використанням технічних засобів відеозв’язку

за допомогою платформи Zoom

ВІДОМОСТІ
про самооцінювання освітньої програми

126 "Інформаційні системи та технології"

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

126 "Інформаційні системи та технології"

ЗВІТ
про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

126 "Інформаційні системи та технології"

РІШЕННЯ
за наслідками розгляду акредитаційної справи

126 "Інформаційні системи та технології"

СЕРТИФІКАТ
про акредитацію освітньої програми

126 "Інформаційні системи та технології"

255 - озброєння та військова техніка

НАКАЗ
Про призначення експертної групи

Наказ Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти від 26.05.2021 № 1155-Е

ПРОГРАМА
роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів відеозв’язку освітньо-наукової програми «255 Озброєння та військова техніка» підготовки докторів філософії за спеціальністю 255 Озброєння та військова техніка в Центральному науково-дослідному інституті озброєння та військової техніки Збройних Сил України

за допомогою платформи Zoom

ВІДОМОСТІ
про самооцінювання освітньої програми

255 "Озброєння та військова техніка"

Посилання на відеоконференції в рамках акредитаційної експертизи

за допомогою платформи ZOOM Meeting

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

255 "Озброєння та військова техніка"

ЗВІТ
про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

255 "Озброєння та військова техніка"

РІШЕННЯ
за наслідками розгляду акредитаційної справи

255 "Озброєння та військова техніка"

СЕРТИФІКАТ
про акредитацію освітньої програми

255 "Озброєння та військова техніка"