підготовка наукових кадрів

Акредитація ОНП

126 - інформаційні системи та технології

НАКАЗ
Про призначення експертної групи

Наказ Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти від 28.04.2021 № 961-Е

ПРОГРАМА
роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи ОНП «Інформаційні системи та технології» третього рівня вищої освіти за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» в Центральному науково-дослідному інституті озброєння та військової техніки Збройних Сил України з використанням технічних засобів відеозв’язку

за допомогою платформи Zoom

ВІДОМОСТІ
про самооцінювання освітньої програми
126 "Інформаційні системи та технології"

255 - озброєння та військова техніка

НАКАЗ
Про призначення експертної групи

Наказ Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти від 26.05.2021 № 1155-Е

ПРОГРАМА
роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів відеозв’язку освітньо-наукової програми «255 Озброєння та військова техніка» підготовки докторів філософії за спеціальністю 255 Озброєння та військова техніка в Центральному науково-дослідному інституті озброєння та військової техніки Збройних Сил України

за допомогою платформи Zoom

ВІДОМОСТІ
про самооцінювання освітньої програми
255 "Озброєння та військова техніка"
Посилання на відеоконференції в рамках акредитаційної експертизи

за допомогою платформи ZOOM Meeting