ВІДЗНАЧЕННЯ ДОСЯГНЕНЬ

фундамент наукової діяльності

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА

З 1998 року в інституті діє спеціалізована вчена рада з присудження вчених ступенів доктора технічних наук та кандидата технічних наук за спеціальностями 20.02.12 - військова кібернетика, системи управління та зв’язок та 20.02.14 - озброєння і військова техніка.< br> Наказом ВАК України від 26 січня 2011 року № 4/08-нт створено спеціалізовану вчену раду СРД 26.712.01 в ЦНДІ ОВТ ЗС України з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) за спеціальностями:
20.02.14 - озброєння і військова техніка;
05.13.06 - інформаційні технології;
21.02.01 - воєнна безпека держави.
За час існування спеціалізованої вченої ради інституту захищено 100 дисертацій, з них: на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук – 24 кандидата технічних наук – 76
Співробітниками інституту захищено 49 дисертацій: 16 дтн і 33 ктн

Заслужений діяч науки і техніки України
24 липня 1997 року

затверджено Положення про ЦНДІ ОВТ ЗС України

Заслужений працівник промисловості України
UI/UX Designer

October 2013 – November

Заслужений машинобудівник України
24 липня 2007 року

випущено нагрудний знак "ЦНДІ ОВТ ЗС України"

Заслужений винахідник України
24 липня 2012 року

випущено памятну медаль "15 років ЦНДІ ОВТ ЗС України"

Нам 20 років
24 липня 2017 року

видано книгу "В авангарді військово-технічної науки" та випущено памятну медаль "20 років ЦНДІ ОВТ ЗС України"

24 липня 2018 року

розроблено емблему ЦНДІ ОВТ ЗС України

ВІДЗНАЧЕНІ МОЛОДІ ВЧЕНІ

З 1998 року в інституті діє спеціалізована вчена рада з присудження вчених ступенів доктора технічних наук та кандидата технічних наук за спеціальностями 20.02.12 - військова кібернетика, системи управління та зв’язок та 20.02.14 - озброєння і військова техніка.

Наказом ВАК України від 26 січня 2011 року № 4/08-нт створено спеціалізовану вчену раду СРД 26.712.01 в ЦНДІ ОВТ ЗС України з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) за спеціальностями: 20.02.14 - озброєння і військова техніка; 05.13.06 - інформаційні технології; 21.02.01 - воєнна безпека держави.

СКЛАД РАДИ

ЧЕПКОВ
Ігор Борисович

Голова спеціалізованої ради

ЛАПИЦЬКИЙ
Сергій Володимирович

Заступник голови ради

КУЧИНСЬКИЙ
Андрій Володимирович

Секретар спеціалізованої ради

ПІДГОТОВЛЕНО ТА ЗАХИЩЕНО ЗА РОКАМИ

Skills

I’m an experienced and passionate user interface designer with interaction design background.
My goal is to make the world wide web a better place by designing beautiful user experiences, one site at a time.

User Interface
Front-end
User Experience

СПРЯМОВАНІСТЬ ТЕМАТИКИ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ ЗА ВИДАМИ ЗБРОЙНИХ СИЛ

FusionCharts will render here
FusionCharts will render here

ВЧЕНА РАДА

Рішенням атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 17 лютого 2005 року №1/2-1 вченій раді ЦНДІ ОВТ ЗС України надано право розглядати питання щодо присвоєння докторам технічних наук вченого звання професора.
СКЛАД РАДИ:
Голова ради - ЧЕПКОВ Ігор Борисович
Заступник голови ради - СОТНИК Владислав Віталійович
Вчений секретар - ЯЙЧУК Микола Семенович

присвоєно вчене звання професор

11

докторам технічних наук

9

з них співробітникам інституту